Hoppa till huvudinnehåll

Kick-off konferens kulturstrategi

Diarienummer
AKTNR 2564-16631
Konferens 20181026_03

Syntolkning: människor sitter vid bord

Den 26 oktober 2018 genomförde kulturförvaltningen i Region Stockholm, tidigare Stockholms läns landsting, en kickoff för den nya regionala kulturstrategin. Konferensens syfte var att öka kännedomen om kulturstrategin men också skapa en grund för framtida dialoger och ökad regional samverkan kring konst och kultur.

På plats samlades ett hundratal företrädare från Region Stockholms olika verksamheter, kultur- och fritidschefer och andra representanter från länets 26 kommuner, och företrädare för länets kulturliv och civilsamhälle.

Eva Bergquist, chef för kulturförvaltningen i Region Stockholm, inledde konferensen med att berätta om landstingets roll och möjligheter i genomförandet av kulturstrategin. Därefter presenterade Tillväxt- och regionplaneförvaltningen den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050, som strategin utgör en del av, och gav en bild av hur stockholmaren 2050 ser ut.

Konferensen bjöd därefter på panelsamtal med företrädare för Region Stockholm, kommunerna och kulturlivet. Här presenterades pågående lokala och regionala samverkansprocesser och -projekt som redan pekar mot kulturstrategins mål, insatsområden och prioriteringar. Efter varje panel fick alla konferensdeltagare själva tillfälle att diskutera möjligheter till ökad samverkan inom kulturstrategins respektive insatsområden.

Ta gärna del av dokumentationen från dagen på denna webbsida i form av filmer, bilder och powerpoint-presentationer.

Konferens 20181026_02
Syntolkning: människor sitter vid bord

Kulturstrategins fyra utpekade insatsområden:
  • öka tillgängligheten till och deltagandet i kulturlivet
  • stärka möjligheterna till konstnärlig utveckling
  • omfatta digitaliseringens möjligheter och utmaningar
  • använda kultur och kulturmiljöer som resurs samhällsplaneringen

Innehållsansvarig: Ulf Andersson-Greek

Snart flyttar vi in på regionstockholm.se

Snart kommer kultur.regionstockholm.se flytta till Region Stockholms nya webbplats. Just nu arbetar vi med att föra över vårt innehåll och vill gärna veta vad du tycker.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng