Hoppa till huvudinnehåll

Konstprojekt

Diarienummer
AKTNR 2308-22469
Konstnär Finn Ahlgren gestaltningsuppdrag Sös

 

Konstnärligt gestaltade miljöer ska prägla hälso- och sjukvården samt kollektivtrafiken.

Ansvaret för att förvalta, modernisera och utveckla Region Stockholms konstbestånd ligger på kulturnämnden. Framtidsplanen för hälso- och sjukvårdens unika satsning på konsten har gjort kulturnämnden till en betydande uppdragsgivare för konstnärer, vilket har stor betydelse för den svenska konstscenen. Därmed följer ett ansvar att vara en aktuell aktör och att aktivt arbeta med att skapa variation. Ett led i detta är att utforma transparenta beslutsprocesser, ompröva arbetsmetoder och bidra till att utveckla arbetet med konst i offentliga miljöer.

Konstnärlig gestaltning ingår i budgeten för alla Region Stockholms fastigheter.

Vid ny- och ombyggnation inom Region Stockholm avsätts en procent av investeringskostnaden till konstnärlig gestaltning. För vårdlokaler avsätts två procent. Vid särskilt omfattande byggnadsobjekt (över 100 miljoner kronor) tillämpas en friare beräkningsgrund. Där avgörs kostnaden för konstinvesteringarna genom utredningar i det särskilda fallet som ska utgå från byggnadsobjektets behov av konst för att säkerställa gestaltning av god kvalitet. Kulturnämnden ser kontinuerligt över möjligheterna att upplåta plats för konstprojekt i offentliga miljöer som ägs av Region Stockholm. Framtidsplanen för hälso- och sjukvården innebär en fortsatt satsning på konsten och dess möjligheter i vårdmiljöer.

Vem kan söka konstnärliga gestaltningsuppdrag?

Kulturförvaltningen anlitar verksamma konstnärer för konstnärliga gestaltningsuppdrag i vårdmiljö. Om du som konstnär är intresserad av uppdrag registrerar du enklast ett konto i Konstnärsbasen. Där kan du hålla din profil uppdaterad med bilder, cv och andra aktuella uppgifter. Nya konstutlysningar mailas ut till alla registrerade verksamma konstnärer i Konstnärsbasen.

kulturförvaltningens nyhetsrum publiceras alla utlysningar av gestaltningsuppdrag. Efter beslut publiceras namnen på de konstnärer som utsetts för gestaltningsuppdrag.

Läs Frågor och svar om konstnärlig gestaltning om vad det innebär att arbeta som konstnär med konstuppdrag i Region Stockholms vårdmiljöer.

 Sidan uppdaterad: 2023-03-24