Hoppa till huvudinnehåll

Kulturförvaltningens kunskapswebbinarier

Diarienummer
AKTNR 3533-22339
Kulturförvaltningens kunskapswebbinarier är en del av kunskapsarbetet inom ämnesområdena kultur, föreningsliv, folkbildning och idrottsliv. Våren 2023 genomförs två webbinarier. 

Under hösten 2022 genomfördes tre välbesökta kunskapswebbinarier och under våren 2023 kommer ytterligare två ämnesområden fångas upp.  

 

Datum och teman för våren 2023

 

Mer information om medverkande i webbinarierna kommer inom kort. 
Torsdag 4 maj, 8:30-10:30: Folkhögskolornas roll för länets kultur och utveckling

I Stockholms län finns 29 folkhögskolor. Tillsammans har de en stor bredd av utbud och målgrupper – och olika utmaningar att hantera. Vilka roller och möjligheter har folkhögskolorna för såväl bred kompetensutveckling som talangutveckling inom konst- och kulturområdet - och som brobyggare mellan olika ämnesområden och målgrupper?  Och hur bidrar folkhögskolornas verksamhet till att hantera Stockholmsregionens långsiktiga utmaningar och stärka regionens potential?

Seminariet tar utgångspunkt i kulturförvaltningens rapport ”Kunskapsunderlag om folkhögskolor i Stockholms län”.

Anmäl dig till seminariet den 4 maj via länken nedan.

Till anmälan 4 maj

 

Fredag 2 juni, 8:30-10:30: Armlängds avstånd i praktiken

Hur fri är den offentligt finansierade kulturen? Och hur arbetar man inom en regional eller kommunal förvaltning med armslängds avstånds begreppets tillämpning. Ett visst mått av styrning finns alltid inom och från politiskt styrda organisationer. Men var går gränsen mellan vilken styrning som bör ske från de politiskt valda, som i sin roll representerar väljarna, och vad är oacceptabel styrning? Hur skiljer sig olika former av styrning åt, från politiskt tillsatta styrelser i en kulturinstitution till främjandearbete i en kulturförvaltning eller fördelning av kulturstöd?

Många diskussioner de senaste åren har handlat om vad armlängds avstånd innebär på den statliga nivån. I det här seminariet är det dock den regionala, och även lokala, nivån som är i fokus. Seminariet tar utgångspunkt i kulturförvaltningens rapport ”Värnandet av konstnärlig frihet och armlängds avstånd i Region Stockholms stödgivning till kulturområdet”.

Mer information om medverkande och anmälan kommer inom kort.

 

Ta del av tidigare webbinarier i efterhand 

Höstens kunskapswebbinarier finns att ta del av via Kulturförvaltningen Play under kategorin seminarier. Där hittar du även seminarier från Stockholmstinget. 

Till webbinarierna på kulturförvaltningen Play 

Teman för webbinarierna hösten 2022 var:  

  • Digitalisering av scenkonsten   

  • Kulturen i samhällsplaneringen  

  • Kultursamverkansmodellen