Hoppa till huvudinnehåll

Långsiktigt stöd ger möjlighet till konstnärlig utveckling och nya satsningar

Diarienummer
AKTNR 3518-20878
Konstnärernas kollektivverkstad.

Verk av Johan Paalzow på Konstnärernas kollektivverkstad

Konstnärernas kollektivverkstad, KKV, i Farsta är en produktionsplats och knutpunkt för bild- och formkonstnärer i Stockholmsområdet och en av de aktörer som har verksamhetsstöd från kulturnämnden i Region Stockholm.

År 2022 beviljades Konstnärernas kollektivverkstad, KKV, ett treårigt verksamhetsstöd från kulturnämnden om 2,6 miljoner kronor årligen. Vi pratade med Johan Wingestad, verksamhetsledare, som menar att stödet är viktigt för att KKV ska kunna fortsätta vara en lättillgänglig produktionsplats med den rätta utrustningen som efterfrågas av medlemmarna.

- Stödet är helt centralt för verksamheten och innebär att KKV långsiktigt kan hyra ändamålsenliga ateljé- och verkstadslokaler med möjligheter till konstproduktioner i stora format och i många olika tekniker och material. I sin tur gör det att vi kan hyra ut professionellt utrustade ateljéer och verkstäder till länets konstnärer för en rimlig kostnad, säger Johan.

Konstfältet utvecklas och berikas ständigt med nya tekniker och processer. De befintliga verkstäderna behöver kontinuerligt underhållas och moderniseras och KKV arbetar för att möta behoven av nya tekniker och material.

- Under de senaste åren har vi gjort stora satsningar på att modernisera våra verkstäder och för att förbättra arbetsmiljön som tidigare haft vissa brister. Vi driver för närvarande ett projekt som syftar till att förstärka de befintliga verkstäderna med nya digitala maskiner så som 3D-skrivare och laserskärare. Vi utvecklar även en interaktiv digital plattform med stöd från regionen och Kulturrådet som bland annat kommer göra det enklare för nya medlemmar att introduceras till verkstäderna, berättar Johan.

Johan Wingestad
Johan Wingestad. Fotograf: Thomas Wågström

Enligt Konstnärernas Riksorganisation har tillgången till produktionsplatser för konst i Stockholms län minskat under de senaste åren och samtidigt ökar efterfrågan på offentlig konst i samband med många större bygg- och utvecklingsprojekt i länet.

- KKV är en viktig aktör för den offentliga konsten i Stockholm, inte minst med tanke på utbyggnaden av sjukhusen och tunnelbanan som är den största i omfattning på årtionden. Där har vi en viktig roll eftersom verksamheten erbjuder möjligheten att arbeta i riktigt stora format. Efterfrågan på monumentalateljén, betong- och metallverkstaden, där många större konstverk produceras, kommer med hög sannolikt att öka framöver, säger Johan.

 

Läs mer om kulturnämndens Verksamhetsstöd