Hoppa till huvudinnehåll

Medverkande på Stockholmstinget 2021

Diarienummer
AKTNR 3317-19156
Stockholmstinget 2021
Här hittar du information alla som medverkade under Stockholmstinget 2021. 

 

Medverkande i konferensen 2021:
 
 • Amanda Ferrada, koordinator och projektledare, Grafikens Hus

 • Anders Burman, professor i idéhistoria Södertörns högskola 

 • Ann Mari Engel (V) ledamot kulturnämnden Region Stockholm

 • Ann Larsson, chef stödgivning kulturförvaltningen Region Stockholm

 • Anna Bohman Enmalm, strategisk samordnare, Kulturförvaltningen Region Stockholm 

 • Anna Jähnke (M), ordförande regionala utvecklingsnämnden Region Skåne 

 • Anna Östlund, samordnare Dansa utan krav, Kulturskolan Stockholm 

 • Anne-Marie Söhrman Fermelin, senior konsulent för långfilm och tv-drama   

 • Anton Västberg, regional utvecklingsdirektör Region Stockholm  

 • Aseffa Hailu, idrottskonsulent RF-SISU Stockholm

 • Camilla Ljungdahl, biträdande bibliotekschef Täby 

 • Catharina Fogelström, avdelningschef kulturförvaltningen Region Stockholm

 • Cecilia Elving (L), ordförande kulturnämnden Region Stockholm 

 • Cinnika Beiming, distriktsidrottschef RF-SISU Stockholm 

 • Claes Thunblad, styrelseordförande RF-SISU Stockholm

 • Claire Parsons, konstnärlig ledare och verksamhetsansvarig Claire Parsons Co. 

 • Conny Brännberg (Kd), ordförande kulturnämnden Västra Götalandsregionen 

 • Daniel Chilla, filmkommissionär 

 • Daniel Forsman, stadsbibliotekarie Stockholms stadsbibliotek  

 • David Winerdal (Kd), kommunalråd Södertälje kommun

 • Eduardo Gran Villanueva-Contreras, rektor Hvilans folkhögskola 

 • Eric Sjöström, konsult och utredare inom kultursektorn 

 • Erik Peurell, expert folkbildning, bibliotek och kulturskola, Sveriges Kommuner och Regioner

 • Eva Bergquist, kulturdirektör Region Stockholm 

 • Fredrik Erfelt, senioranalytiker Stockholms Handelskammare

 • Giovanna Jörgensen, bibliotekschef Nynäshamn

 • Gunilla Kindstrand, författare och skribent

 • Gustav Hemming (C), tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd Region Stockholm 

 • Hanna Negash, arkitekt SAR/MSA, samhällsplanerare Region Skåne  

 • Ines Merai, verksamhetsutvecklare och studiekonsulent Ibn Rushd Studieförbund

 • Jacob Hvid, vd Abundo 

 • Jenny Lindmark Svedgård, biblioteksutvecklare Region Västerbotten 

 • Jessica Aftén Moback, regionansvarig Visita Stockholm

 • Johan Malmgren, kultur- och fritidschef  Sundbybergs kommun 

 • Johanna Koljonen, medieanalytiker, författare och upplevelsedesigner

 • Jonas Naddebo (C), kulturborgarråd Stockholm stad

 • Joppe Pihlgren, vd Svensk live 

 • Karoline Bottheim, partner & senior konsult Länka consulting

 • Kajsa Ravin, generaldirektör Kulturrådet

 • Karin Inde, ordförande KLYS

 • Kristina Colliander, vd Film Stockholm AB 

 • Lars Trägårdh, professor i historia Ersta Sköndal Bräcke högskola

 • Linda Novén, studieombudsman ABF Västra Götaland

 • Lena Strömberg Lagerlöf,  handläggare kulturförvaltningen Region Stockholm 

 • Linda Zachrison, regeringens särskilda utredare  

 • Malin Andersson, idrottsstrateg Lidingö stad  

 • Malin Lagergren, förvaltningschef Kultur och bildning Region Dalarna

 • Mariam Osman Sherifay, rektor Kista Folkhögskola 

 • Marie Näslund, friluftsliv och integrering för nyanlända, öppna förskolan, Stockholms stad

 • Marina Högland, idrottsdirektör Stockholm stad och vice ordförande Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer (FSKF) 

 • Marlen Eskander, grundare och verksamhetschef LFI- Läsfrämjarinstitutet 

 • Martin Edfelt, stadsarkitekt Täby kommun

 • Martina Engdegård, vd och grundare Be Sporty 

 • Mikael Ström Jupiter, kommunikatör Film Stockholm AB

 • Niklas Roos af Hjelmsäter, kultur- och fritidschef Täby kommun

 • Ninve Düzgün-Khelil, regionchef NBV Öst

 • Per Ahlin, kulturchef Norrtälje kommun

 • Pernilla Järverot, kultur- och fritidsdirektör Järfälla kommun, Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer (FSKF) 

 • Pelle Amberntsson, utredare myndigheten för kulturanalys

 • Peter Axelsson, chef Regionbibliotek Stockholm

 • Peter Bragner, grundskolechef område 3, Utbildningsförvaltningen, Grundskolestaben, Stockholms stad

 • Peter Kollarik, produktionschef Kulturhuset Stadsteatern 

 • Rebecka Sundberg, friluftsliv och integrering för nyanlända, parklek/fritiden, Stockholms stad 

 • Sara Arrhenius, rektor Kungliga Konsthögskolan

 • Sofia Nordwall, verksamhetsansvarig Skogshjältarna, Friluftsfrämjandet 

 • Staffan Rydén, tidigare kulturchef Västra Götalandsregionen

 • Stina Oscarson, dramatiker och kulturskribent 

 • Suzanne Pluntke, bebyggelseantikvarie och samordnare inom Gestaltad livsmiljö på Boverket  

 • Ulrika Knutson, kulturjournalist, författare

 • Ulrika Lindblad, strateg Kompetenscentrum för kultur och hälsa 

 • Veronica Hejdelind, vd, HallemarHejdelind, tidigare verksamhetschef  Arwidssonstiftelsen 

 • Ylva Bökman, friluftslivsstrateg Länsstyrelsen Stockholm 

 • Åsa Jensen, arkivarie, strateg för registratur och arkiv inom Region Stockholms fastighetsförvaltningsbolag Locum AB 

 

Läs om hela programmet här

 

 

Senast uppdaterad 2021-11-12