Hoppa till huvudinnehåll

Konst på Nacka sjukhus

Diarienummer
AKTNR 2443-22482
Stig Lindberg på Nacka sjukhus Foto: Per Mannberg

Funderingar i ett väntrum av Stig Lindberg.

Ny konst i möte med den äldre konsten

Nacka sjukhus byggs om och renoveras i olika etapper där den första, som inrymmer sex avdelningar och sammantaget 96 vårdplatser för slutenpsykiatrisk vård, öppnar november 2019. Konstnärlig gestaltning är en viktig del i investeringen. Med konstens olika uttryck och tilltal får sjukhusmiljön en mänsklig dimension. Genom att gestalta dessa nya platser fortsätter en tradition av konst på Nacka sjukhus.

Stig Lindbergs keramiska verk installerades 1965 i huvudentrén har omsorgsfullt renoverats. För gestaltning av utrymmen runt hisshallarna utlystes 2017 gestaltningsuppdraget som skulle stå i dialog med Lindbergs gestaltning. Uppdraget gick till Maria Boij. Ytterligare två gestatlningsuppdrag för avdelningar utlystes med den textila konsten på sjukhuset som utgångspunkt. Konstärerna Jonas Nobel och Jakob Sjöstedt tillelades uppdragen 2018. För de nybyggda lokalerna har också i nära samarbete med verksamheten och byggprojektet ett unik fönsterfoliering tagits fram av Elsa Chartin.

Nacka_Maria BoijKlockan och berget av Maria Boij.

Nacka_Jonas SjostedtGenom detta landskap pulserar dagen av Jakob Sjöstedt. 

Nacka_Jonas NobelTre fiktiva miljöer och en samling textila verk av Jonas Nobel.

En resa i tid och rum

Att se på konst är som att resa i tid och rum. Precis som när man läser böcker kan man i sin fantasi förflyttas till andra tider och platser genom konsten. Tack vare ett initiativ från personalen på en geriatrisk avdelning på Nacka sjukhus kom projektet En resa i tid och rum till. Till korridorerna på avdelningen arbetade personal, konsthandläggare och konstprojektledare med att skapa möte med konsten på betraktarens villkor. Ett urval av konst och pedagogiska texter blev ett redskap för att stimulera det friska hos patienterna. Många av konstverken handlar om resor, okända världar, fantasier och om djur och natur, något som alla kan relatera till.

Konstvandringen är en unik satsning på konst för äldre sjukhuspatienter, initierat av Region Stockholm, i samarbete med Capio Geriatrik Nacka. Syftet med projektet är att aktivera patienterna, stimulera till samtal och främja deras hälsa och rehabilitering.

NackaFris av Maria Luostarinen.


Fotograf: Per Mannberg
Sidan uppdaterad: 2022-03-29