Hoppa till huvudinnehåll

Regionbibliotek Stockholm

Diarienummer
AKTNR 3227-19077
Regionbibliotek Stockholm

Regionbibliotek Stockholm arbetar med att främja verksamhetsutveckling och kvalitet i samråd med folkbiblioteken i Stockholms län.

Stockholmsregionen ska vara en ledande kunskaps- och tillväxtregion och här har bibliotek en viktig roll som en del i den livslånga lärandekedjan. Att främja intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning kan bidra till ökad livskvalitet och delaktighet, men också ökad sysselsättning i samhället, samt öka den enskildas möjlighet till fri åsiktsbildning och ett livslångt lärande. (Ur: Regional biblioteksplan 2020-2023)

Det här gör Regionbiblioteket

I samråd med folkbiblioteken i Stockholms län arbetar Regionbibliotek Stockholm för att främja verksamhetsutveckling och kvalitet. Genom att samverka med de övriga länskulturfunktionerna kring olika kulturfrågor i länet, samt med aktörer som Kungliga biblioteket, Kulturrådet och övriga läns- och regionbibliotek, bidrar Regionbibliotek Stockholm till folkbiblioteksutvecklingen i hela landet. Vårt arbetssätt omfattar handledning och rådgivning för länets bibliotek och vi bedriver utvecklingsprojekt, metodutveckling, kvalitetsutveckling samt fortbildning.

Målgrupper

Regionbiblioteket verkar på flera plan för att sprida information kring vår verksamhet och det material vi producerar. Vår främsta målgrupp är medarbetare på länets folkbibliotek men även samarbetspartners och övriga intressenter inom bibliotek och närliggande områden. Vi deltar i mässor och konferenser angelägna för vår verksamhet, vilket är en viktig del i arbetet med marknadsföring och nätverkande. Ibland medverkar vi som föreläsare för att sprida information om aktuella projekt och metoder. Vår medverkan på större evenemang sker ofta i samarbete med andra aktörer och vi kommer att fortsätta undersöka nya plattformar och samverkansformer för kommande år.

Regional biblioteksplan 2020-2023

Enligt bibliotekslagen ska alla regioner och kommuner ha planer för sin biblioteksverksamhet. Planen ska beskriva den huvudsakliga inriktningen under perioden. Den Regionala biblioteksplanen 2020-2023 pekar ut några huvudspår för verksamheten under perioden:

Stärka formell samverkan mellan folkbiblioteken i regionen, som gemensamma system, digitala tjänster, upphandlingar och avtal för inköp.

Stärka bibliotekens och regionens insatser för läs- och skrivfrämjande.

Stödja bibliotekens långsiktiga verksamhets- och kompetensutveckling. Inom flera olika områden behöver det genomföras kompetenslyft för bibliotekens ledning och personal, exempelvis inom medie- och informationskunnighet (MIK). 

Läs och ladda ner som pdf här: Regional biblioteksplan 2020-2023  

Aktuell verksamhet

Här nedan finns ett axplock av Regionbibliotek Stockholms aktuella verksamhet.

Språktåget

Projektet Språktåget är en satsning för att stödja små barns språkutveckling. Inom projektet har man tagit fram ett material som underlättar för bibliotek och barnhälsovården att samarbeta för att främja små barns språkutveckling.

Läs mer om Språktåget

Shared Reading

Regionbiblioteket erbjuder bibliotekspersonal kurser i den läs- och litteraturfrämjande metoden Shared Reading. Metoden bygger på högläsning i grupp med låga trösklar. 

Läs mer om Shared Reading

Projekt Digital först

Med projektet Digitalt först vill Regionbibliotek Stockholm undersöka om och hur biblioteken genom samarbeten med andra kommunala aktörer kan ge invånarna bättre hjälp med digital service/e-service och samhällstjänster.

Läs mer om Digitalt först

 

Skrifter och publikationer

Regionbiblioteket ger sedan 2008 ut egna skrifter i en samlad skriftserie, bestående av projektrapporter, utvärderingar eller olika studier. Alla publikationer går att ladda ner och läsa i digitalt format på kulturförvaltningens webbplats. 

Här hittar du alla kulturförvaltningens publikationer.

 

Läs mer om Regionbibliotek Stockholms verksamhet här

 

Innehållsansvarig: Peter Axelsson
Sidan uppdaterad: 2021-11-04