Hoppa till huvudinnehåll

Nytt utvecklingsstöd för ungas organisering

Diarienummer
AKTNR 3496-20622
Kulturnämnden beslutade i december 2021 om ett nytt utvecklingsstöd för ungas organisering. Det nya stödet är planerat att tas i bruk 2024.
Syfte med utvecklingsstöd för ungas organisering
 

Syftet med kulturnämndens stöd till ungdomars organisering är att:

• Självständighet: Stödet ska stödja barns och ungdomars självständiga organisering och delaktighet i föreningslivet.
• Demokrati: Stödet ska främja barns och ungas kunskap och förmåga att agera enligt demokratins principer och stärka ungas makt över sina egna liv och inflytande i samhället.
• Deltagande: Stödet ska främja utvecklingen av kultur- och fritidsaktiviteter i barn och ungas närmiljö i regionen, som är relevanta för fler och som fler unga kan välja, skapa och ta del av.


För utvecklingsstödet finns ytterligare två syften:
 
• Stödet ska främja att nya aktörer med verksamhet för unga i regionen kan utvecklas och nå fler. Verksamheter som riktar sig till unga som är underrepresenterade i föreningslivet prioriteras. 
 
• Stödet ska främja möten mellan unga med olika bakgrund samt främja samverkan mellan olika grupper som vanligtvis inte möts. 
 

Tidplan

Stödet är planerat att tas i bruk 2024. Mer information kommer att uppdateras på denna webbsida löpande. 

 

Region Stockholm stöder även ungdomsorganisationer i länet via Distriktsstödet till ungas organisering.

Läs mer om Distriktsstöd till ungas organisering
 

Sidan uppdaterad: 2022-04-27
Sidansvarig: Fredrik Schlott