Hoppa till huvudinnehåll

Konsten på plats

Diarienummer
AKTNR 2754-16146
img 22 aug

– ett seminarium om konsten på nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Den 22 augusti ordnar kulturförvaltningen ett seminarium om konsten på nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Vi har bjudit in personer från flera olika yrkeskategorier att berätta hur de arbetat med, och varit delaktiga i, att få konsten på plats. Konstnärer, arkitekter, vårdpersonal och projektledare från kulturförvaltningens avdelning för konst berättar om intentionerna, samverkan och utmaningar med konsten på det nya sjukhuset. Representanter från några av vårdens verksamheter kommer att berätta hur det är att arbeta omgiven av konst.

Vilka vänder sig seminariet till?

Det vänder sig till personer som arbetar på sjukhuset, vårdpersonal och personer som vill veta mer om hur man planerat och tänkt gällande konsten. Det vänder sig även till personer i byggbranschen, arkitekter, konstnärer och till de som på olika sätt arbetar med konst i offentlig miljö.

Varför erbjuder vi det här seminariet?

Konstprojektet på det nya sjukhuset är en stor satsning och vi vill synliggöra tankarna om konsten och alla de perspektiv som belyses i och med att den kommer på plats. Bygget, arkitekturen, driften och inte minst vårdverksamheten. Den miljö vi omges av på ett sjukhus är viktig både för personal, patienter och anhöriga. Det är väldigt specifika förutsättningar att skapa konst för vårdmiljö och det vill vi lyfta med samtalen och berättelserna på seminariet.

Hur är seminariet upplagt?

Det är uppdelat i två delar. I den första handlar det om att planera för konsten och att bygga och installera konsten. Vi möter Martin West, projektledare kulturförvaltningen, Sofia Palmgren, projektledare kulturförvaltningen, Karin Lindh, konstnär, Hans Forsmark, gestaltningsansvarig arkitekt Nya Karolinska Solna, Mandana Moghaddam, konstnär, och vi får lyssna till ett samtal mellan Dryden Goodwin, konstnär och Anders Franco-Cereceda, hjärt- och kärlläkare som leds av Joyce Ip, konstkonsult.

Under pausen finns det möjlighet att samtala och utbyta erfarenheter, besöka bokbord och dricka en kopp kaffe.

Efter pausen skiftar fokus till att uppleva konsten och att leva med konsten. Här hörs Karin Sunvisson, konstnär, Max Liljefors, professor i konstvetenskap, Finbar Krook Rosato, projektledare kulturförvaltningen, Katya Sander, konstnär, Lena Östeman, undersköterska nya Karolinska sjukhuset, Solna, Suzanne Ivinger, röntgensjuksköterska nya Karolinska sjukhuset, Solna, Lisa Partby, dokumentärfilmare med anhörigperspektiv.

Ta del av konsten på plats

Efter seminariet finns det möjlighet att följa med på kortare visningar eller samtala kring något tema som varit aktuellt i programmet. Det kan exempelvis vara en visning av några verk i eller kring huvudentrén, Akademiska stråket eller ett tillfälle att ställa fördjupande frågor om den pedagogiska app som tagits fram om konsten på sjukhuset. Vid ankomsten till seminariet och i pausen kan du som deltagare skriva upp sig för någon av de rundvandringar och samtal som erbjuds mellan 16.00 och 16.30. Det kommer rymmas ett 15-tal personer i varje grupp, och det är först till kvarn som gäller. 

 

Programmet i sin helhet och vilka visningar man kan anmäla sig till kommer att annonseras här på kulturförvaltningens webbsida senast 10 augusti

Medverkande

 • Cecilia Elving, ordförande kulturnämnden Region Stockholm
 • Elisabeth Wengström, konstchef kulturförvaltningen Region Stockholm
 • Annika Wik, moderator
 • Martin West, projektledare kulturförvaltningen Region Stockholm
 • Sofia Palmgren, projektledare kulturförvaltningen Region Stockholm
 • Karin Lind, konstnär. Gestaltning Andetag på Akademiska stråket
 • Hans Forsmark, gestaltningsansvarig arkitekt nya Karolinska Solna
 • Mandana Moghaddam, konstnär. Inköpa färdiga konstverk Underlandet, behandlingsbyggnad
 • Dryden Goodwin, konstnär. Gestaltning Those who seek my help, vårdbyggnad
 • Anders Franco-Cereceda, hjärt- och kärlläkare, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
 • Joyce Ip, konstkonsult
 • Karin Sunvisson, konstnär. Gestaltning Tidlösa, vårdbyggnad
 • Max Liljefors, professor institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet
 • Finbar Krook Rosato, projektledare kulturförvaltningen Region Stockholm
 • Katya Sander, konstnär. Gestaltning. Den långsamma världen, vårdrum
 • Lena Östeman, undersköterska, barnskötare, flyttsamordnare nya Karolinska sjukhuset, Solna
 • Suzanne Ivinger, röntgensjuksköterska nya Karolinska sjukhuset, Solna
 • Lisa Partby, dokumentärfilmare med anhörigperspektiv
 • Cecilia von Schantz, förmedling/kommunikation kulturförvaltningen Region Stockholm
 • Ljudverk In av tonsättare Kim Hedås

Program 22 augusti 2019

Plats: Sune Bergströms Aula på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Eugeniavägen 3.

12.30-13.00 Registrering vid Aulan.

Registrering och Anmälan till olika rundvandringar och samtal efter seminariet 16.00-16.40-

Ljudverk In av Kim Hedås

13.00-13.15 Inledning

Cecilia Elving, kulturnämndens ordförande och Elisabeth Wengström, chef  avdelningen för konst

Moderator för dagen: Annika Wik

Del 1: Att planera för konsten och att bygga och installera konsten

13.15-13.30 Om konstprojektet Nya Karolinska

Martin West, konstprojektledare och konstsamordnare för NKS presenterar  en övergripande bild av arbetet på Nya Karolinska Solna .

13.30-14.00 Om gestaltning, installation och intention 

På scenen Sofia Palmgren, konstprojektledare, Karin Lind, konstnär, Hans Forsmark, gestaltningsansvarig arkitekt, Mandana Moghaddam, konstnär.

14.00-14.20 Those Who Seek my Help 

Samtal mellan konstnären Dryden Goodwin och Anders Franco-Cereceda, överläkare Hjärta och Kärl, hjärtkirurg, om tillblivelsen och samarbetet kring verket Those Who Seek my Help.
Samtalet är på engelska och leds av Joyce Ip, konstkonsult.

14.20-14.40 Paus

Del 2: Att uppleva konsten och att leva med konsten 

14.40-14.55 Tidlösa – Konstnärlig gestaltning av tidscykler i vårdande miljö

Karin Sunvisson, konstnär 

14.55-15.10 Konst i vårdmiljö - humanistiska forskningsperspektiv

Max Liljefors, professor i konstvetenskap vid Lunds universitet, talar om vikten av ett humanistiskt perspektiv och ger en inblick i sin forskning inom fältet konst i vårdmiljö.

15.10-15.35 Konsten som en del av vårdmiljön

På scenen Katya Sander, konstnär, Finbar Krook Rosato, konstprojektledare, Lena Östman, flyttsamordnare under inflytt, tidigare chefsassistent förlossningen, undersköterska och barnskötare och Suzanne Ivinger, verksamhetsutvecklare, Bild och Funktion, sjuksköterska. 

15.35-15.50 Att leva vid konstens sida

Lisa Partby, dokumentärfilmare med anhörigperspektiv

15.50-16.00 Avslutning

Elisabeth Wengström, chef avdelningen för konst, avrundar och presenterar den bok om konsten på sjukhuset som just blivit tryckt och klar.

Rundvisningar och samtal 16.00-16.40