Hoppa till huvudinnehåll

Kulturutbud för vård och omsorg

Diarienummer
AKTNR 2541-16599
Kulturkatalogens utbud för vård och omsorg upphör efter 2020. Kulturförvaltningen tar inte längre emot nya beställningar på kulturprogram för vård och omsorg och ingen ny katalog är planerad. Nuvarande utbud går fortfarande att se fram till årsskiftet på kulturkatalogen.sll.se men årets medel för subventionerade program är slut.

Kultur för personer som vistas i vården har en lång historik inom Region Stockholm. Utbud i form av subventionerade  kulturprogram har utvecklats till att omfatta fler konstnärliga uttryck och fler interaktiva program för nya målgrupper.  I undersökningar som har gjorts har flera aktörer pekat på att det behövs ett mer långsiktigt och strategiskt arbete med kultur som ska vara mer integrerad i den ordinarie vårdverksamheten.

Sedan 2016 finns därför Kompetenscentrum för kultur och hälsa som framgångsrikt arbetar med att sprida goda exempel, bistå med kompetensutveckling och implementera nya metoder. Exempel på insatser som prioriterats är en utbildning för äldreomsorgspersonal om hur musik kan vara ett redskap i en personcentrerad vård och metodutbildning för hur dans kan främja ungas psykiska hälsa.

De ekonomiska anslagen till projekt inom kultur och hälsa har mer än fördubblats de senare åren, projekt som bygger på mer långsiktiga samarbeten mellan vården och kulturfältet. Exempel på sådana insatser är clowner på sjukhus, VR-projekt inom till exempel palliativ vård för barn, musik på vårdavdelningar för för tidigt födda barn och teaterprojekt för unga med nydebuterade psykossjukdomar.

Region Stockholm är dessutom en betydande konstaktör inom olika vårdmiljöer, och arbetar alltmer med att tillgängliggöra konsten för patienter på fler sätt - genom pedagogiska vandringar, skräddarsydda kollektioner och stöd till vårdpersonal. Ett framgångsrikt exempel på det sistnämnda är konstvandringar på Nacka geriatriken som utvecklades i nära samverkan mellan vårdpersonal och konstansvarig på avdelningen.

Från och med januari 2021 upphör kulturkatalogens utbud för vård och omsorg. De insatser som gjorts genom det beställningsbara utbudet – både på sjukhus och på äldreboenden – har haft en begränsad räckvidd. Vår ambition är att fler ska nås av kulturinslag i livets olika skeenden. Kulturförvaltningen ska arbeta metodbyggande och än mer integrerat med vården, därav den nya inriktningen.

 

Sidansvarig: Renée Roslycke
Sidan uppdaterad 2020-11-24