Hoppa till huvudinnehåll

Stöd till pensionärsorganisationer

Diarienummer
AKTNR 36-22276

Ansökan ska undertecknas, scannas in och skickas som e-postbilaga, tillsammans med övriga bilagor till registrator.kultur@regionstockholm.se. Om ni inte har möjlighet att scanna går det också att skicka med post.

Vilka kan söka stöd?

Distriktsorganisationer i Stockholms län som:

  • har kontinuerlig verksamhet sedan minst ett år

  • är öppna för alla pensionärer

  • har minst 500 medlemmar bosatta i länet som uppbär någon form av pension eller sjukersättning, som medlem räknas även make/maka/sambo

  • har minst fem (5) lokala föreningar i minst tre (3) kommuner i länet

Organisationen ska verka för:

  • en större förståelse över generationsgränserna

  • att stärka pensionärernas rätt i samhället

  • att främja pensionärers intressen

Nya organisationer

Organisationer som inte tidigare haft detta stöd måste prövas av kulturnämnden innan ansökan lämnas in.

Senast den 31 maj ska organisationen lämna in underlag till kulturförvaltningen med uppgifter om antal medlemmar i olika åldrar, antal lokalföreningar i länets olika kommuner, styrelsens sammansättning samt hur medlemsanslutning går till. Vidare ska organisationens stadgar, senaste verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt årsmötesprotokoll bifogas. Kontakta gärna förvaltningen innan underlaget lämnas in, så att vi får in rätt uppgifter.

Prövningen sker i kulturnämnden i september och om organisationen där bedöms uppfylla villkoren för att komma ifråga för stöd kan en ordinarie ansökan för nästa års verksamhet lämnas in. 

 

Sidansvarig: Fredrik Schlott
Sidan senast uppdaterad: 2023-03-02