Hoppa till huvudinnehåll

Kontaktuppgifter kulturförvaltningen

Diarienummer
AKTNR 2389-21034

Eva Bergquist 
Förvaltningschef
08-123 378 01

Enheten för kommunikation

Joakim Blendulf
Enhetschef 08-123 378 81 

Karin Bruce 
​Projektledare Stockholmstinget 

Carin Fahlén
Kommunikatör och Pressansvarig 070-484 22 34
Avdelningen för konst, Kompetenscentrum för kultur och hälsa

Anna Harding 
Kommunikatör Regionarkivet, konsulentenheten

Erika Winther
Kommunikatör avdelningen för strategisk samordning, Regionbibliotek Stockholm

Avdelningen för strategisk samordning

Inom avdelningen för strategisk samordning ingår enheten för stödgivning, konsulentenheten, Regionbibliotek Stockholm och Stockholms läns museum.        

Catharina Fogelström
Avdelningschef
08-123 378 31

Ulf Andersson-Greek
Strategisk samordnare
08-123 378 37

Anna Bohman Enmalm (tjänstledig)
Strategisk samordnare
Föreningsliv och folkbildning

Enheten för stödgivning

Ann Larsson
Enhetschef
08-123 378 40

Eleonor Åberg
Handläggare för stöd till kulturarv, museer och nationella minoriteter
Strateg för kulturarv och kulturmiljö
08-123 378 44

Nina Andersson Tallec
Handläggare av kulturstöd
Bild och form
Projektstöd kultur och hälsa
08-123 378 45

Niclas Pereira dos Reis-Lindblad
Handläggare av kulturstöd
Musik och musikteater
08-123 378 32

Erik Häger
Handläggare av kulturstöd
Dans och samtida cirkus
08-123 378 34

Fredrik Schlott
Handläggare
Stöd till föreningsliv
08-123 378 33

Kristina Solberg
Handläggare av kulturstöd
Film och litteratur
08-123 378 35

Lena Strömberg Lagerlöf
Handläggare
Teater- och scenkonststöd
08-123 378 38

Konsulentenheten

Camilla Luterkort
Enhetschef
08-123 379 26

Åsa Fagerlund
Danskonsulent
08-123 379 28

Amanda Norlander (vikariat)
Danskonsulent
072-238 37 92

Erika Thalinsson Ranhagen (ledig)
Danskonsulent

Lillemor Strand Bandmann
Cirkuskonsulent
08-123 379 29

Ulf Slotte
Filmkonsulent
Visning och spridning 
08-123 378 92

Anita Hjelm
Filmkonsulent
08-123 378 83 

Linda Lindgren
Filmkonsulent
Barn och unga 
08-123 378 82

Andreas Sohlberg
Samordnare
Hemslöjdskonsulent
Internationell slöjd

Charlotte Hellsten Husman
Hemslöjdskonsulent
Textil hemslöjd

Lotta Sone Åsell
Hemslöjdskonsulent

Mattias Broström
Hemslöjdskonsulent
Hård slöjd

Susanne Rundberg Andersson
Musikkonsulent

Lilian Henriksson
Musikkonsulent

Anita Bolin Heggestad
Konsulentadministratör
Musik

Regionbibliotek Stockholm

Peter Axelsson
Enhetschef
08-123 379 09

Anne Stigell
Ledare för Samverkanskansliet

Julia Keller
Utvecklingsledare
072-507 22 48 

Britt Löfdahl
Utvecklingsledare
08-123 379 21

Francisca Beckert
Utvecklingsledare
08-123 379 14

Hanna Johansson
Utvecklingsledare
08-123 379 20

Karin Andersson Sundström
Utvecklingsledare
08-123 379 17

Pia Borrman
Utvecklingsledare
08-123 379 23

Sofie Samuelsson
Utvecklingsledare
08-123 379 15

Mikaela Svärd
Läs- och litteraturfrämjare 

Stockholms läns museum

Annelie Kurttila
Enhetschef, museichef

Ann-Sofie Nygren
IT-samordnare, arkivansvarig

Daniel Sahlén
Arkeolog

Elisabeth Boogh
Insamlingsstrateg

Karolina Hedström
Fotoantikvarie

Moa Beskow
Etnolog

Niclas Lindergård
Tekniker för audiovisuella medier

Rebecka Walan
Intendent, förmedling

Stella Waldenström (vikariat)
Handläggare

Stina Hagelqvist
Bebyggelseantikvarie

Ulrika Schreil
Digital strateg

Hedvig Bellberg (tjänstledig)

Avdelningen för konst

Avdelningen för konst omfattar även Kompetenscentrum för kultur och hälsa.

Elisabeth Wengström
Avdelningschef
08-123 378 51

PROJEKTLEDNING

Xueyin Chen
Samordnare
Projektledning ny konst
08-123 378 57

Susanne Andersson Kopp
Projektledare
08-123 378 55

Torunn Skoglund
Projektledare
08-123 378 65

Martin West
Projektledare
08-123 378 53

Mia Zeeck
Projektledare
08-123 378 54

Finbar Krook Rosato
Projektledare
08-123 378 58

Sofia Palmgren
Projektledare
08-123 378 67

HANDLÄGGNING

Tove Schalin
Samordnare
Förvaltning befintlig konst
08-123 378 69

Kristina Bergqvist-Selder
Konsthandläggare
08-123 378 63

Arne Börjesson
Konsthandläggare
08-123 378 62

Emy-Rut Voksepp
Konsthandläggare
072-582 44 35 

Charlotta Abrahamsson
Konsthandläggare
08-123 378 60

KONSTVÄXLINGAR

Ulrika Lublin
Projektledare Konstväxlingar

KONSTFÖRMEDLING

Cecilia von Schantz
Konstförmedling och information
08-123 378 64 

Kompetenscentrum för kultur och hälsa

Malin Anclair
Strategisk samordnare
08-123 378 42

Ulrika Lindblad
Strategisk samordnare 
072-974 84 21

Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd

Agneta Sjöberg
Avdelningschef 
08-123 378 11

Jan Brundell
Lokal- och säkerhetsansvarig
08-123 378 21

EKONOMIFUNKTIONEN

Ulf Annerhem
Ekonomiansvarig
08-123 378 19 

Torbjörn Blom 
Ekonomiadministratör

Karolina Wikander 
Handläggare

IT och SYSTEMFÖRVALTNING

Johan Eriksson
IT-ansvarig
08-123 378 20

Systemförvaltare, nämndsekreterare
08-123 378 17

Systemförvaltare
08-123 378 16

Digital förvaltare, dataskyddsombud
08-123 378 23

ARKIV OCH REGISTRATUR

Agneta Broberg (vikariat)
Registrator och arkivarie

Registrator och arkivarie
08-123 378 12

Kajsa Sandström (tjänstledig)
Registrator och arkivarie

INTRANÄT OCH INTERN KOMMUNIKATION

Annica Fyregård-Nilsson
Bibliotekarie, förvaltningsbiblioteket

Alexander Löckert
Kommunikatör 

Regionarkivet

Johanna Lagerström
Avdelningschef, Regionarkivarie
08-123 188 42

Monica Dahlgren
Enhetschef Tillsyn och utredning
08-12 31 88 48

Veronika Lövgren
Enhetschef Svar
08-123 188 28

Anders Söderlind
Enhetschef Arkiv- och informationsförvaltning
08-123 188 26


Film Stockholm AB

Film Stockholm är ett regionalt produktionscentrum för film som arbetar med stöd till och samproduktion av film och TV som samägs av Region Stockholm och Stockholms stad. Film Stockholm delar kontor med kulturförvaltningen på Fatburen i Stockholm även efter bolagsbildningen våren 2021.

Kristina Colliander
VD
08-123 378 95

Anne-Marie Söhrman Fermelin
Utvecklingsansvarig och senior filmkonsulent på Filmbasen
08-123 378 87

Fredrik Kjellman
Handläggare

Ivana Lalovic
Filmkonsulent Filmbasen
08-123 378 94

Hend Aroal
Controller Filmbasen
08-123 378 93

Daniel Chilla
Filmkommissionär
070-238 67 08

Rafael Franco
Filmkonsulent samproduktion kortfilm och talang

Mikael Ström Jupiter
Kommunikatör 


Sidan uppdaterad: 2022-06-23