Hoppa till huvudinnehåll

Kontaktuppgifter kulturförvaltningen

Diarienummer
AKTNR 2389-22806

Eva Bergquist 
Förvaltningschef
08-123 378 01

Enheten för kommunikation

Joakim Blendulf
Chef
08-123 378 81 

Karin Bruce 
​Projektledare, Stockholmstinget 

Carin Fahlén
Kommunikatör och Pressansvarig 070-484 2234
Avdelningen för konst, Kompetenscentrum för kultur och hälsa
08-123 378 18

Anna Harding 
Kommunikatör
Regionarkivet, konsulentenheten
08-123 378 86

Jesper Klevenås 
Digital kommunikatör

Alexander Löckert
Kommunikatör, intranätsansvarig
Internkommunikation
08-123 378 30

Michelle Stensson Larsson
Kommunikatör
Stockholms läns museum
08-123 378 00

Erika Winther
Kommunikatör
Avdelningen för strategisk samordning, Regionbibliotek Stockholm
08-123 378 29

Avdelningen för strategisk samordning

Inom avdelningen för strategisk samordning ingår enheten för stödgivning, konsulentenheten, Regionbibliotek Stockholm och Stockholms läns museum.        

Catharina Fogelström
Chef
08-123 378 31

Ulf Andersson-Greek
Strategisk samordnare
08-123 378 37

Anna Bohman Enmalm (tjänstledig)
Strategisk samordnare
Föreningsliv och folkbildning

Enheten för stödgivning

Ann Larsson
Chef
08-123 378 40

Nina Andersson Tallec
Handläggare av kulturstöd
Bild och form
Projektstöd kultur och hälsa
08-123 378 45

Erik Bevin (vikariat)
Handläggare av kulturstöd
Film och litteratur

Elisabet Eklund
Handläggare av kulturstöd
Studieförbund, nationella minoriteter, kulturarv och museer

Niclas Pereira dos Reis-Lindblad
Handläggare av kulturstöd
Musik och musikteater
08-123 378 32

Erik Häger
Handläggare av kulturstöd
Dans och samtida cirkus
08-123 378 34

Fredrik Schlott
Handläggare 
Föreningsliv
08-123 378 33

Kristina Solberg
Handläggare av kulturstöd
Film och litteratur

Lena Strömberg Lagerlöf
Handläggare 
Teater- och scenkonststöd
08-123 378 38

Konsulentenheten

Camilla Luterkort
Chef
08-123 379 26

Åsa Fagerlund
Danskonsulent
08-123 379 28

Amanda Norlander
Cirkuskonsulent
08-123 379 29

Erika Thalinsson Ranhagen
Danskonsulent
08-123 379 27

Ulf Slotte
Filmkonsulent
Visning och spridning 
08-123 378 92

Anita Hjelm
Samordnare
Filmkonsulent
08-123 378 83 

Linda Lindgren
Filmkonsulent
Barn och unga 
08-123 378 82

Charlotte Hellsten Husman
Hemslöjdskonsulent
Textil hemslöjd
08-123-378 00

Lotta Sone Åsell
Hemslöjdskonsulent
08-123-378 00

Mattias Broström
Hemslöjdskonsulent
Hård slöjd
08-123 379 64

Susanne Rundberg Andersson
Musikkonsulent
08-123-378 00

Lilian Henriksson
Musikkonsulent
08-123-378 00

Anita Bolin Heggestad
Konsulentadministratör
Musik
08-123-378 00

Regionbibliotek Stockholm

Peter Axelsson
Enhetschef
08-123 379 09

Anne Stigell
Ledare för Samverkanskansliet
08-123 378 00

Francisca Beckert
Utvecklingsledare
08-123 379 14

Pia Borrman
Utvecklingsledare
08-123 379 23

Nike Hjelm (visstidsanställning, t.o.m. 30 november 2023)
Utvecklingsledare
08-123 378 00

Hanna Johansson
Utvecklingsledare
08-123 379 20

Julia Keller
Utvecklingsledare
08-123 379 12

Britt Löfdahl
Utvecklingsledare
08-123 379 21

Sofie Samuelsson
Utvecklingsledare
08-123 379 15

Karin Andersson Sundström
Utvecklingsledare
08-123 379 17

Mikaela Svärd
Läs- och litteraturfrämjare 
08-123-378 00

Stockholms läns museum

Sara Claesson
Tf Enhetschef, museichef
08-123-378 00

Ann-Sofie Nygren
IT-samordnare, arkivansvarig
08-123-378 00

Daniel Sahlén
Arkeolog
08-123-378 00

Elisabeth Boogh
Insamlingsstrateg
08-123-378 00

Karolina Hedström
Fotoantikvarie
08-123 379 43 

Matilda Hall (vikariat)
Digital producent
076-526 94 31

Mats Nilsson
Handläggare
08-123-378 00

Moa Beskow
Etnolog
08-123-378 00

Niclas Lindergård
Tekniker för audiovisuella medier
08-123-378 00

Rebecka Walan
Intendent, förmedling
08-123-378 00

Stina Hagelqvist
Bebyggelseantikvarie
08-123-378 00

Ulrika Schreil
Digital strateg
08-123-378 00

Eleonor Åberg
Strategisk samordnare/kulturmiljö/kulturmiljökonsulent
08-123 378 44

Hedvig Bellberg (tjänstledig)

Avdelningen för konst

Avdelningen för konst omfattar även Kompetenscentrum för kultur och hälsa.

Elisabeth Wengström
Chef
08-123 378 51

PROJEKTLEDNING

Xueyin Chen
Samordnare
Projektledning ny konst
08-123 378 57

Susanne Andersson Kopp
Projektledare
08-123 378 55

Ida Pettersson
Projektledare
08-123 378 00

Finbar Krook Rosato 
Projektledare
08-123 378 58

Torunn Skoglund
Projektledare
08-123 378 65

Martin West
Projektledare
08-123 378 53

Mia Zeeck
Projektledare
08-123 378 54

HANDLÄGGNING

Tove Schalin
Samordnare
Förvaltning befintlig konst
08-123 378 69

Kristina Bergqvist-Selder
Konsthandläggare
08-123 378 63

Arne Börjesson
Konsthandläggare
08-123 378 62

Emy-Rut Voksepp
Konsthandläggare

Charlotta Abrahamsson
Konsthandläggare
08-123 378 60

Åsa Carnelid Wickman
Konsthandläggare

KONSTVÄXLINGAR

Ulrika Lublin
Projektledare Konstväxlingar
08-123 378 00

KONSTFÖRMEDLING

Cecilia von Schantz
Konstförmedling och information
08-123 378 64 

Kompetenscentrum för kultur och hälsa

Ulrika Lindblad
Strategisk samordnare 
072-974 84 21

Broula Barnohro Oussi
Strategisk samordnare
08-123 378 42

Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd

Agneta Sjöberg
Chef
08-123 378 11

Jan Brundell
Lokal- och säkerhetsansvarig
08-123 378 21

EKONOMIFUNKTIONEN

Ulf Annerhem
Ekonomiansvarig
08-123 378 19 

Torbjörn Blom
Ekonomiadministratör 

Johanna Hjortman
Ekonomi/controller
08-123 378 15

Elin Mäkelä
Ekonomi/controller

Joel Stjärnemalm (vikariat t.o.m. 31 januari 2024)
Ekonomi/controller
08-123 378 00

Karolina Wikander 
Handläggare

IT och SYSTEMFÖRVALTNING

Johan Eriksson
IT-ansvarig
08-123 378 20

Systemförvaltare, nämndsekreterare
08-123 378 17

Systemförvaltare
08-123 378 16

Digital förvaltare, dataskyddsombud
08-123 378 23

ARKIV OCH REGISTRATUR

Agneta Broberg
Registrator och arkivarie
08-123-378 00

Registrator och arkivarie
08-123 378 12

FÖRVALTNINGSBIBLIOTEKET

Annica Fyregård-Nilsson
Bibliotekarie, förvaltningsbiblioteket
08-123-378 00

Regionarkivet

Johanna Lagerström
Avdelningschef, Regionarkivarie
08-123 188 42

Monica Dahlgren
Enhetschef Tillsyn och utredning
08-123 188 48

Veronika Lövgren
Enhetschef Svar
08-123 188 28

Anders Söderlind
Enhetschef Arkiv- och informationsförvaltning
08-123 188 26


Film Stockholm AB

Film Stockholm är ett regionalt produktionscentrum för film som arbetar med stöd till och samproduktion av film och TV som samägs av Region Stockholm och Stockholms stad. Postadressen är densamma som till kulturförvaltningen. Besöksadress: Filmhuset, Borgvägen 1, Stockholm.

Kristina Colliander
VD

Anne-Marie Söhrman Fermelin
Utvecklingsansvarig och senior filmkonsulent på Filmbasen

Ivana Lalovic
Filmkonsulent Filmbasen

Hend Aroal
Controller Filmbasen

Daniel Chilla
Filmkommissionär

Rafael Franco
Filmkonsulent samproduktion kortfilm och talang

Kristina Ålåker
Verksamhetskoordinator

Mikael Ström Jupiter
Kommunikatör


Sidan uppdaterad: 2023-09-07 Alexander Löckert