Hoppa till huvudinnehåll

Ny rapport om centrumbildningar i Stockholmsregionen

Från och med 2017 har Region Stockholm öppnat upp ramarna för kulturstödet vilket gav regionens centrumbildningar möjlighet att söka verksamhetsbidrag. För att öka den interna kunskapen om dessa organisationer gavs ett uppdrag till en extern utredare att sammanställa en rapport om de nio centrumbildningar som erhåller kontinuerligt stöd och är verksamma i regionen.

Den nya rapporten Centrumbildningar i Region Stockholm – ett kunskapsunderlag, ger en generell beskrivning av centrumbildningar nationellt, historiskt, deras förhållande till kulturpolitiken och de egna verksamheterna.

Det finns idag 13 nationella organisationer som grupperas som centrumbildningar varav fyra är paraplyorganisationer som samlar fristående regionala organisationer. Centrumbildningarna är medlemsorganisationer för konstnärer/kulturskapare som främjar sina medlemmars konstnärliga yrkesverksamhet genom förmedling, kompetensutveckling och andra främjande åtgärder.

De centrumbildningar som ingår i rapporten är Centrum för dramatik, Centrum för fotografi, Danscentrum Stockholm, Författarcentrum Öst, Illustratörcentrum, Konsthantverkscentrum, Konstnärscentrum Öst, Musikcentrum Öst och Teatercentrum Östra beskrivs sedan närmare.

Rapporten avslutas med en beskrivning av vissa gemensamma utmaningar för organisationerna samt utredarens analys och rekommendationer.

 

Ladda ner rapporten Centrumbildningar i region Stockholm (pdf)

 
Om rapportförfattaren

Ann Larsson är verksam som konsult och utredare med fokus på kultur- och konstnärspolitik och dess förvaltning. Hon producerar projekt inom konstområdena och har ett flertal styrelseuppdrag inom kultursektorn. Hon var tidigare direktör och myndighetschef för Konstnärsnämnden och har haft ett antal nationella, nordiska och internationella uppdrag som styrelseledamot och expert.