Hoppa till huvudinnehåll

Redovisning Projektstöd kultur och hälsa

Diarienummer
AKTNR 57-19123


Så går redovisningen till

Projektet ska redovisas senast två månader efter projektets slutdatum via e-tjänsten på kulturförvaltningens webbplats.

Till redovisningen ska undertecknat intyg av ansvarig chef bifogas från vårdverksamheten, med kort beskrivning av projektet samt omfattning (antal tillfällen och veckor) samt hur vårdverksamheten har upplevt att det genomförda projektet har fungerat.

Om aktörens totala kulturstöd under ett budgetår uppgår till 500 000 kr eller mer ska årsredovisningen granskas av en auktoriserad revisor.

Vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma att återkrävas.
 

Formuläret innehåller bland annat frågor om:

  • beskrivning av genomfört projekt

  • ekonomisk redovisning

  • antal publik/besökare

  • åldersuppdelad statistik

  • annan relevant information

Av redovisningen ska klart framgå hur Projektstöd kultur och hälsa har använts, för fullständig information, se

 Om redovisningen är försenad kommer ansökan om nytt kulturstöd inte att handläggas.

 

Uppföljning av Projektstöd kultur och hälsa

Kulturförvaltningen gör årligen uppföljningar av ett antal av de organisationer som får stöd där Projektstöd kultur och hälsa kan ingå. Företrädare från Region Stockholm måste ges rätt att ta del av de handlingar som behövs för att kunna granska hur stödet har använts i vårdverksamheten.

 
Innehållsansvarig: Nina Andersson Tallec
Sidan uppdaterad: 2021-10-08