Hoppa till huvudinnehåll

RUFS 2050: Regional utvecklingplan

Diarienummer
AKTNR 2357-9988
Illustration i blått och grönt från rapporten RUFS 2050,

Syntolkning: Delar av rapportens framsida..

Stockholms läns landsting och kommunerna i länet jobbar tillsammans för att ta fram en ny plan för hur man gemensamt ska göra Stockholmsregionen den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Den kallas RUFS 2050 och står för Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen år 2050.

Stockholmsregionen ska bli den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Arbetet, som tillväxt- och regionplaneförvaltningen ansvarar för, går under namnet RUFS 2050, vilket står för Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen år 2050. RUFS 2050 kommer att ersätta RUFS 2010. Det är Stockholms läns landsting och kommunerna i länet som jobbar tillsammans för att ta fram den nya gemnsamma planen.

Regional kulturstrategi är en del av RUFS 2050.

Tidsplan

2016: Workshops med kommuner, kulturskapare, civila samhället och länskulturfunktioner. Inriktningsbeslut för det fortsatta arbetet togs i kulturnämnden i december.

2017: Fortsatt dialog med företrädare för kulturlivet och kommuner med flera. Ett förslag till kulturstrategi är ute på remiss 2 oktober-15 december 2017.

2018: Under 2018 tas beslut om kulturstrategin för Stockholmsregionen, först i kulturnämnden och sedan tillsammans med RUFS 2050 i landstingsfullmäktige.