Hoppa till huvudinnehåll

Konstväxlingar på Slussen

Diarienummer
AKTNR 3051-20253
Slussen_Sophie_Tottie

Sophie Tottie
FRIHET ÄR EN PRAKTIK
Slussen | oktober 2021 - september 2022

””There is no institution that guarantees freedom. Freedom is a practice that is carried out in certain moments. But there are no institutions, legal code, political discourse that would ever guarantee freedom, because freedom is a practice.”* 

Så här beskriver konstnären själv sitt verk: "Teckningen som löper längs med båda de båda perrongerna på Slussen utgår från friheten som en praktik i odjurets mage – ett slags maskinellt, strukturellt odjur som består av olika mer eller mindre synliga sammansättningar av idéer om hastighet, effektivitet och kommersiell profit vilka alla laborerar med motsatser som abstraktion och närhet. Tanken om Slussen som ett odjur utgår från en kritik av modernism och industrialism som en ständig rationell och linjär framgångssaga. En kritisk diskussion som idag intensifieras utifrån dessa utopiska tankars fortsättning i dagens samhälle. ”With today’s talk about walls and barriers being erected - with the active prevention of vulnerable people reaching shores - liberalism (and specifically neo-liberalism), which once reveled in the collapsing of walls and preaching the unobstructed flow of ‘capital, goods, services, and people’, etc., is under enormous critical scrutiny.”*

”FREEDOM IS A PRACTICE” består av flera bildlager – lager som inte bara genererar förskjutningar mellan trafik och reklam där hastighet konkurrerar med tillgänglighet, förfrämligande och konfrontation – men också lägesändringar mellan lagren. Bokstäver transformeras till och ur en streckkod och sammansmälter med cirkelformade målningar. Verket experimenterar också med stationens utsträckthet genom att testa att förskjuta gränser för hur vi upplever och kategoriserar bilder och linjer i en miljö präglad av trafik och information.

Det dröjande och fragmentariska seendet, som teckningen arbetar med, understryker att en ensidig kritik av rationalism eller konstruktiva förbättringsidéer inte fungerar.  ”FREEDOM IS A PRACTICE”  bygger vidare på en rad tidigare teckningsverk som bearbetar skiftande aspekter i olika framstegstankars komplexitet.

Jag vill rikta särskilt tack till Jesper O T Andersson för omfattande digital bearbetning och assistans, CH Tillberg för foto (av målningar ”Sense (Universal(s)),” 2020 och Sven-Olov Wallenstein för samtal och referenser."

Sophie Tottie (f. 1964) är utbildad i Paris och Stockholm och är professor på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Utifrån situationsspecifika, existentiella, politiska och historiska skärningspunkter mellan individer och större strukturella system undersöker Tottie ämnen med tekniker som måleri, teckning, objekt, video och text. 

Bland tidigare arbeten återfinns exempelvis: ”Blow UP,” (1995-1996), ”Abandonado,” (1997), ”Protect Identity (Skyddad källa),” (1998- 2001) och singulära teckningar eller teckningssserier såsom ”Written Language (line drawings),” (2008-) ”Oxidopolis,” (2014), ”Face Value,” ”the Tipping Point,” (2016-) och ”Universal(s),” (2018-). (För mer info se sophietottie.net.)

---------------------------------------------------------------------------------

In English
Sophie Tottie
FREEDOM IS A PRACTICE

A barcode combines the possibility of pricing and classifying something with an abstract sign – the line. The line drawing that runs along the length of the platforms consists of several intertwined image layers, where a barcode, letters and paintings create a new form. This work considers the way the Information Age has transformed how we experience lines and images in environments defined by transport and information.

Sophie Tottie (b. 1964), educated in Paris and Stockholm, is an artist and professor at the Royal Institute of Arts in Stockholm. She works in a variety of media, and with questions concerning existential and historical intersections between structural systems and the individual.


 

Film: Karl-Oskar Gustafsson. Syntolkning: Film med närbilder av konstnären i intervjua och bilder från tunnelbanan.
Roger Smeby
Rallarrosorna (2015-2020) 
Slussen | september 2020 - september 2021

Arbetar i tunneln, drar kabel, borrar i berg, berget läcker. Blöta handskar och kalla fötter. Fantasier i mörkret, om vinden och det ensliga spettet, skyffeln och hackan. Betongsmak i munnen från dimman. Det monotona arbetet frigör tankarna. Jobbar på en sträcka av ett spår, ljuset är släckt där sträckan slutar och slöjan börjar. Landskap breder ut sig i tunneln och i graniten. Grottor infinner sig mitt på ljusa dagen.                  

Rallarrosorna består av 41 konsttavlor utspridda över stationens två spårsidor. De få timmar som tunnelbanan är stängd varje natt, pågår verksamhet i det dolda, vilket Rallarrosorna ger betraktaren en ovanlig inblick i. Roger Smeby är utbildad på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm (examen 2020). I flera år arbetade han själv som banarbetare i Stockholms tunnelbana.  

Roger Smeby är född 1990 i Stockholm och har under flera år arbetat nere på spåren i tunnelbanan med kabeldragning. Hans bildvärld blandar motiv nerifrån spåren med bilder ur fantasin, både möjliga och omöjliga landskap. Med Smebys bilder på Slussens tunnelbanestation skapas ett platsspecifikt verk av en konstnär med unika erfarenheter från arbetet i tunnlarna.

 

Konstnär Roger Smeby Slussen. Fotograf Hans Ekestang

In English

Working in the tunnel, running cables, drilling into bedrock, the rock is leaking water. Wet gloves and cold feet. Fantasies in the dark, about the wind and the lonely work with digging bar, shovel and pickaxe. My mouth tastes of concrete from the fog. Monotonous work frees one’s thoughts. Working on a stretch of track, the light is off where the stretch ends and the veil begins. Landscapes take shape in the tunnel and in the granite. Caves appearing in the bright of day. 

Roger Smeby has a degree from the Royal Institute of Art in Stockholm (2020). For several years, he was a maintenance worker in the Stockholm Metro.  

 


 

Tillbaka till kulturförvaltningens webbsida för Konstväxlingar


Sidan uppdaterad: 2022-03-01 B15G