Hoppa till huvudinnehåll

Språktåget ska främja samarbete kring de små barnens språk

Diarienummer
AKTNR 2886-19696
Affisch för Språktåget
Nu lanserar Regionbibliotek Stockholm materialet Språktåget som är ett material som underlättar för bibliotek och barnhälsovården att samarbeta för att främja små barns språkutveckling.

Biblioteken och BVC-mottagningarna i kommunerna har länge samarbetat genom att dela ut böcker till nyfödda barn och deras vuxna. Nu vill man utveckla samarbetet genom materialet Språktåget som ska underlätta och stimulera de små barnens språkutveckling. Pia Borrman är utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm och en i arbetsgruppen som tagit fram materialet som kommer att finnas tillgängligt på nio olika språk.

Vad är Språktåget?
Språktåget är en uppsättning material som tagits fram i samarbete med logopeder och bibliotekarier. Dels ett generellt material med tips om språkstimulans som riktar sig till alla vuxna kring barnen, och dels sådant som riktar sig till de barn som behöver träna extra. Ett barn som remitteras till logoped efter besök på BVC-mottagningen får en biljett med information om vad man behöver träna på. Den kan man ta med till biblioteket för  att hjälpa bibliotekarien att rekommendera rätt böcker för just det barnet.

Varför valde man namnet Språktåget?
Namnet kommer från bibliotekarien Lynn Alpberg som arbetar på Gröndals bibliotek. Det symboliserar att alla barn åker med tåget, men vissa måste stanna lite extra vid vissa stationer.

Hur kommer Regionbiblioteket att arbeta med Språktåget under året?
Det blir lansering i januari med gemensam fortbildning för BHV-sjuksköterskor och barnbibliotekarier. Sen kommer materialet att distribueras till logopeder och till biblioteken som sedan skickar vidare till BVC-mottagningarna. Sen kommer vi att arbeta för att följa upp och utvärdera projektet hos de tre grupperna under året.

Vad är förhoppningen med projektet?
Vi hoppas att materialet kommer underlätta samarbete kring de små barnens språk. Det kan vara svårt att få ihop två yrken med så olika ingångar som bibliotekarier och BHV-sjuksköterskor och vi hoppas att materialet kan hjälpa till att stärka samarbetet så att logopedi-delen i arbetet stärks.

 

Innehållsansvarig: Pia Borrman
Sidan uppdaterad: 2022-01-24