Hoppa till huvudinnehåll

Särskilt stöd med anledning av kriget i Ukraina

Diarienummer
AKTNR 3641-22316
Collage: Clowner på mötesplats för ukrainska flyktingar och ukrainska barn på utflykt med Friluftsfrämjandet

Clowner från Clownmedicin uppträder på mötesplats för ukrainska flyktingar/Ukrainska barn på utflykt med Friluftsfrämjandet i Huddinge. Foto: Markus Marcetic

Kulturnämnden utlyste under våren 2022 ett särskilt stöd om totalt 9 miljoner kronor för insatser som kan bidra till inkludering och meningsskapande för människor på flykt från Ukraina. 

Kulturlivet, folkbildningen och föreningslivets aktörer har tidigare visat prov på att kunna ställa om och möta människor i kris. Efter krigsutbrottet våren 2022 beslutade därför Kulturnämnden om ett extra stöd om 9 miljoner kronor till aktörer som gör insatser för flyktingar som kommer till Stockholms län.

Av de 9 miljoner kronor som fanns att fördela avsattes 7 miljoner till aktörer inom föreningslivet samt till studieförbund och folkhögskolor. 2 miljoner avsattes till utökat Projektstöd kultur och hälsa för kulturaktörers insatser i sjukvården eller vid exempelvis flyktingboenden.

 

Exempel på projekt som beviljats stöd

Längre ner på denna sida finns en översikt med alla aktörer som beviljats stöd.

 
Folkbildning
  • Fyra av länets folkhögskolor har erbjudit pedagogiskt, socialt och psykologiskt stöd, SFI Svenska för invandrare, etableringskurs, språkkurser och caféer, samt uppsökande verksamhet.

  • Nio av länets studieförbund har beviljats drygt 3 miljoner kronor för bland annat dans- och bildkonstverksamhet för barn, kurser i svenska och samhällsorientering samt arbetsmarknadsaktiviteter.

  • Ett exempel på ett förbunds verksamhet är Studiefrämjandet Stockholms län som anordnar bland annat körverksamhet och sånggrupper, svenska i naturen och bildkonstverksamhet. 

 

Föreningsliv
  • Stockholms Schackförbund anordnar schackträning och lägerverksamhet för ukrainska flyktingbarn.  

  • Friluftsfrämjandet Region Mälardalen beviljas stöd för friluftsaktiviteter för ukrainska nyanlända flyktingar, exempelvis mountainbike, paddling, naturparkour, utflykter och aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar.

 

Projektstöd kultur och hälsa
  • Musikbojen arbetar med musikterapi för målgruppen i samarbete med Röda Korset.

  • Clownverksamheterna KulturSjukhuset och Clownmedicin erbjuder clown-, musik- och berättarverksamhet på sjukhus och flyktingmottagningar.

  • AktiVRa möter ukrainska barn och unga i vården och hospice med VR upplevelser som öppnar upp för möjlighet till ökad mobilitet, lust och aktivering på flera plan, samt för att avleda tankarna vid smärtproblematik.

Idrottsliv  

RF-SISU Stockholm ansökte för elva av sina specialidrottsföreningar. Aktiviteterna som riktar sig till barn och unga som flytt från Ukraina kommer äga rum på olika platser runtom i länet. Föreningarna planerar för träning inom idrotter som kampsport, gymnastik, friidrott, konståkning och fotboll samt inbegriper även resurser som tolkar och tränare som talar ukrainska samt kringaktiviteter och utbildningsinsatser för föräldrar och unga vuxna.  

 

Aktörer som beviljats särskilt Ukraina-stöd

Organisation
Belopp
Projektstöd kultur och hälsa

        

AktiVRa

          150 000

Karolinska Universitetssjukhuset/koordinator

          160 000

Musikkraft musik & hälsa AB

          200 000

Den pedagogiska designbyrån 

          230 000

Kultursjukhuset ideell förening

          250 000

Stiftelsen Musikbojen 

          550 000

Clownmedicin-Glädjeverkstan 

          460 000

   
Stöd till föreningsliv
 

Stockholms Schackförbund

          50 000

Friluftsfrämjandet Region Mälardalen

          230 000

   
​Stöd till studieförbund
 

Studieförbundet Vuxenskolan

          300 000 

Kulturens bildningsverksamhet

          170 000 

ABF Distriktet i Stockholmsregionen - Södertälje/Nykvarn

          160 000 

ABF Distriktet i Stockholmsregionen - Norrtälje

          130 000 

ABF Distriktet i Stockholmsregionen - Stockholm

          290 000 

ABF Distriktet i Stockholmsregionen - Huddinge

          290 000 

Folkuniversitetet

          280 000 

Studieförbundet Bilda Öst 

          200 000 

Medborgarskolan Stockholmsregionen

          300 000 

Studiefrämjandet i Stockholms län

          290 000 

Ibn Rushd Studieförbund

          300 000 

Sensus Studieförbund region Stockholm-Gotland

          300 000 

   
​Stöd till folkhögskolor
 

Sankt Ignatios Folkhögskola

          300 000 

Skeppsholmens folkhögskola

          100 000 

Hagabergs Folkhögskola 

          300 000 

Alma folkhögskola

          300 000