Hoppa till huvudinnehåll

Unga musiker i länet utvecklas tack vare RUM

Diarienummer
AKTNR 3494-20575
Musik på Ekebyholm

Musik på Ekebyholm 2021 Foto: Helena Martinsson

Riksförbundet Unga Musikanter (RUM), är en organisation för barn och unga som musicerar, dansar eller spelar teater. Varje år anordnar RUM läger, festivaler och kurser för att ge barn och unga i Stockholms län ett sammanhang och gemenskap samtidigt som de utvecklas inom musiken. 

Riksförbundet Unga Musikanter är en av de ungdomsorganisationer som har stöd från Kulturnämnden i Region Stockholm och har omkring 3 000 medlemmar i alla länets kommuner.  Varje år når de ut till över 300 unga som deltar i kurser eller läger.

Vi pratade med Helena Martinsson, som arbetar som distriktskonsulent på RUM i Stockholms län om verksamheten, stödet från Region Stockholm och kommande satsningar.
 

Kan du berätta lite om er verksamhet?

Vi arbetar med att skapa utvecklande, meningsfull och rolig verksamhet för barn och unga med inriktning musik och kultur. Mestadels handlar det om musik, men vi har också en teaterförening, och en dansförening bland annat.

Varje år anordnar vi läger, kurser och konserter och medverkar på festivaler. Ett exempel är STORK, en höstlovsorkester som anordnas varje år, där vi bjuder in deltagare i hela länet som är mellan 12 och 19 år och spelar ett orkesterinstrument. Under fem dagar på höstlovet är de med på ett dagläger och repeterar symfonisk orkester tillsammans. Lägret brukar ha omkring 50 deltagare från hela länet.

 

Hur skulle du beskriva er roll för länet?

Man kan säga att RUM kompletterar kulturskolan. Inom kulturskolan ges ofta kortare lektioner, medan RUM håller i längre kurser och anordnar läger. Genom att träffa fler som musicerar och träffa andra som spelar på lite högre nivå kan den enskilda nå stark utveckling under bara några dagar. Dessutom försöker vi vara en aktör som kan påverka opinion och politiker inom frågor som rör till exempel bättre praktiska förutsättningar för ungas musicerande, som tillgång till repetitionslokaler och stöd till kultur för unga.

 

Vad har ni på gång under 2022?

En långvarig satsning är vårt projekt ”Musik på Ekebyholm” som snart firar 50-årsjubileum. Det är ett orkesterläger som brukar samla upp till 70 yngre musiker inom både stråk, blås och slagverk där deltagarna får spela både i större orkester och i mindre ensembler.

Vi kommer uppmärksamma Blåsmusikens dag tillsammans med Blåsarsymfonikerna och hjälpa till i arrangerandet av MusikRum, en barn- och ungdomsfestival med workshops för både dansare, sångare och instrumentalister.

I höst gör vi också en satsning för äldre ungdomar. Vi ser att många slutar spela när de lämnar kulturskolan och att vi då tappar dem som medlemmar. Därför satsar vi nu på att anordna träffar med föreläsningar där vi tar upp frågor som rör de lite äldre ungdomarna för att uppmuntra dem att fortsätta med sitt musicerande.

 

Till sist; Vad betyder stödet från Region Stockholm för er verksamhet?

Det betyder allt! Vi har inga medlemsavgifter på distriktsnivå. De som är medlemmar betalar en avgift när de deltar i kurser, men förutom kursavgifter finansieras vi bara av stödet från Region Stockholm och det är det som gör det möjligt att ha en konsulent anställd för att skapa och utveckla verksamheten.