Hoppa till huvudinnehåll

Stöd till ungdomsorganisationer

Diarienummer
AKTNR 30-18792

Kulturnämnden vill genom stöd till distriktsorganisationer bidra till ett mångsidigt och rikt kulturutbud i barn och ungas närmiljö samt till att ge dem möjlighet till inflytande och delaktighet i föreningslivet. På det sättet främjas kunskaper i demokrati och möten mellan människor med olika bakgrund, men också förståelse för och utveckling av kulturarvet. Stödet delas ut till olika distriktsorganisationer som i sin tur låter sina lokala föreningar ta del av det genom till exempel administrativt och organisatoriskt stöd, utbildningar och distriktsövergripande projekt. 

Skicka in ansökan så här

Obs! Ansökan ska undertecknas, scannas in och skickas som e-postbilaga, tillsammans med övriga bilagor till registrator.kultur@regionstockholm.se. Om ni inte har möjlighet att scanna går det också att skicka med vanlig post.

Vilka kan söka?

Distriktsorganisationer i Stockholms län som:

  • har kontinuerlig verksamhet sedan minst ett år

  • har minst 400 medlemmar i de lokala föreningarna, i åldern 6-25 år, bosatta i länet

  • har minst 60 % medlemmar i åldern 6-25 år

  • har minst fem (5) lokala föreningar i minst tre (3) kommuner i länet

Detta gäller för nya organisationer

Organisationer som inte tidigare haft detta stöd måste prövas av kulturnämnden innan ansökan lämnas in.

Senast den 31 maj ska organisationen lämna in underlag till kulturförvaltningen med uppgifter om antal medlemmar i olika åldrar, antal lokalföreningar i länets olika kommuner, styrelsens sammansättning samt hur medlemsanslutning går till. Vidare ska organisationens stadgar, senaste verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt årsmötesprotokoll bifogas. Kontakta gärna förvaltningen innan underlaget lämnas in, så att vi får in rätt uppgifter.

Prövningen sker i kulturnämnden i september och om organisationen där bedöms uppfylla villkoren för att komma ifråga för stöd kan en ordinarie ansökan för nästa års verksamhet lämnas in. 

Utbetalning och redovisning

Stödet betalas ut i två separata omgångar; normalt i februari respektive september med lika stora belopp vid varje utbetalning. En förutsättning för att erhålla höstens utbetalning är att en komplett redovisning för föregående års stöd lämnas in i tid.

Innehållsansvarig: Fredrik Schlott
Sidan uppdaterad: 2021-08-27