Hoppa till huvudinnehåll

Viktig infrastruktur utvecklar länets idrottsliv

Diarienummer
AKTNR 3542-21032
RF-SISU Stockholm arbetar för att stödja utvecklingen av idrottsrörelsen i länet. Att idrotten ska kunna vara en självklar del av livet oavsett ålder och att tillgången till anläggningar ska öka är två viktiga utvecklingsområden. Kulturnämnden i Region Stockholm stödjer länets idrottsliv genom RF-SISU med målet att skapa delaktighet i föreningslivet och understödja folkhälsan hos barn och unga.

Sedan den 2020 är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna (RF-SISU) en gemensam organisation på distriktsnivå. De omkring 40 medarbetarna, varav många idrottskonsulenter, arbetar med att möta och stötta idrottsföreningarna på olika sätt. En viktig del är folkbildningsverksamheten inom idrotten som arbetar med utbildningar för tränare och idrottsledare inom en mängd olika områden.

Lärdomar efter pandemin bidrar till utveckling

Idrottslivet har under pandemin haft stora utmaningar. Särskilt inomhusidrotten och idrotter med närkontakt, såsom innebandy och kampsporter, har blivit påverkade. Cinnika Beiming, distriktsidrottschef på RF-SISU, ser ändå att pandemin fört med sig lärdomar som kan tas vidare in i arbetet för en nystart av idrottslivet.

- Under pandemin var det många ledare som såg möjligheter att träna och tävla på nya häftiga sätt. Vi ser nu att det bidragit till utveckling och skapa något nytt och att vi kan ta vara på de positiva erfarenheterna. Nu finns det en hel del resurser avsatta i stöd för att föreningarna ska kunna komma i gång med en nystart.

Skapar dialog i viktiga frågor för idrottsrörelsen

Andra fokusområden för RF-SISU handlar om platsbristen i idrottsanläggningar och begreppet ”idrott hela livet” som handlar om att minska tappet av aktiva unga efter en viss ålder, men också om att välkomna personer som vill börja idrotta senare i livet.

- Distriktets roll är i dag ännu mer viktig för att samordna och möjliggöra dialog och mötesplatser. Varje månad samlar vi tjänstepersoner på kultur- och fritidsförvaltningarna i Stockholmsdistriktet tillsammans med de stora förbunden för att bygga relationer och utbyta erfarenheter kommuner emellan, berättar Cinnika.

Stödet från Region Stockholm möjliggör viktig infrastruktur

Under 2022 stödjer kulturnämnden idrottsrörelsen via RF-SISU med totalt 23 miljoner kronor med syfte att verka för ett mångsidigt och rikt utbud av fritidsaktiviteter för barn och unga. Stödet ska också bidra till att stötta barn och ungdomars delaktighet i föreningslivet och understödja folkhälsan.

Stödet från regionen är jätteviktigt. Det skapar förutsättningar för att upprätthålla den organisatoriska infrastrukturen så att folkrörelsen ska kunna leva och att vi kan stötta idrottslivet. På så sätt är ju stödet grunden till att vi kan vara ett distrikt.  Och för vissa av specialidrottsförbunden är regionens stöd helt avgörande.

På frågan om vad som är det roligaste med att arbeta som distriktsidrottschef för RF-SISU svarar Cinnika:

- Den kraft och energi som finns i idrottsrörelsen – att få vara en del av den är fantastiskt! Idrottsrörelsen är ju Sveriges största folkrörelse och att få vara med i den gemenskapen och arbeta för att nå nya målgrupper och sträva mot att idrott ska kunna vara något man kan vara med i hela livet känns otroligt meningsfullt.