Hoppa till huvudinnehåll

Konstväxlingar på Zinkensdamm

Diarienummer
AKTNR 3046-20303
Zinken_Chun Lee Wang Gurt
 
Chun Lee Wang Gurt 
The Silver of Days
Zinkensdamm | september 2021 - september 2022

Med färger, linjer och volymer berättar Chun Lee Wang Gurt om individens relationer till andra och samhället i stort. I hennes motiv finner vi vardagen, tiden, förväntningar, misslyckanden och framsteg.

Genom matematiska uträkningar och experiment har konstnären sammanfört utställningens olika delar, som från början är flera enskilda målningar. Vägen fram är lika viktig som resultatet.

En detalj i ”The Silver of Days” är en hälsning till konstnären, John Stenborg, som skapat den permanenta gestaltningen på stationen. En viskning som en väldigt uppmärksam betraktare kan hitta. Wang Gurts motiv fungerar ofta så, de kan vara en form, en symbol, en allmän referens och någonting specifikt på samma gång.

Konstnären har använt sig av hela konsttavlans längd 3 x 11 meter för att skapa en allegorisk bild som går att ”läsa” från alla håll.

Chun Lee Wang Gurt är född 1957 i Kina, bor och verkar i Stockholm. Hon är utbildad på Central Academy of Fine Arts i Peking, Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och Pratt Institute i New York.Med intresse för konstruktion, matematik och experiment Chun Lee Wang Gurt arbetar med en rad olika tekniker media och uttryck i sitt konstnärskap. Vägen är lika viktig som resultatet.


Fatima Moallim
Självstudier (2020) 
Zinkensdamm | september 2020 - september 2021

En karta över ett parallellt universum eller en planskiss över rummet vi befinner oss i. Pennan ritar upp stigar och stickspår, brottstycken av meningar och siluetter. Tankebanor. Banor som blir alternativa färdvägar och ritas om i förhållande till varje ny miljö vi möter, utan hierarkier mellan dåtid och framtid, fantasi och minne. 

Fatima Moallim arbetar med performance och uppför tillfälliga verk där hon tecknar direkt på vägg i relation till arkitektur och föremål i rummet. Sommaren 2020 har Moallim arbetat i en gammal högstadieskola. Dokumentation av verket Självstudier visas på Zinkensdamm.

Fatima Moallim är född 1992 i Moskva, nu bosatt och verksam i Stockholm. Hon arbetar oftast med performance och gör tillfälliga teckningar direkt på vägg i relation till rummet hon befinner sig i, teckningar som sedan suddas ut eller målas över. I motiven blandar hon minnesbilder med en slags direkt transkribering av miljön där verket skapas. Konstnären hade inte tillgång till Zinkensdamms tunnelbana för att skapa på plats – istället har hon tecknat i och kring två whiteboard-tavlor i en skola som inväntar renovering. Det performativa, det tillfälliga och det platsspecifika har fått nya positioner – med Självstudier som resultat.

Pressklipp 
Länk till Ståhl Collection meddelande om stipendie 11 mars 2022

Länk till SR P4 intervju med Fatima Moallim (1.31 minuter) 12 februari 2021
Länk till TV 4:s inslag 29 januari 2021
Länk till Kunstkritikk 8 december 2020 Iris Smeds om Självstudier

About Självstudier

A map of a parallel universe, or a floor plan of the room we are in. The pen draws paths and side-tracks, fragments of sentences and silhouettes. Trains of thought. Paths that become alternative routes and are redrawn in relation to each new environment we encounter, without hierarchies between past and future, imagination and memory. 

Fatima Moallim works with performance, making temporary drawings directly on the wall in relation to existing architecture and artefacts. During the summer of 2020, Moallim has worked site-specifically in an old high school, making a new work entitled Självstudier. 

Tillbaka till sidan för Konstväxlingar


Seanst uppdaterad: 2022-03-11 B15G