Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsstöd

Diarienummer
AKTNR 2528-23112
Dekorbild

Verksamhetsstöd kan beviljas till kontinuerlig och stabil verksamhet som producerar och/eller förmedlar kultur i länet. Verksamhetsstödet kan sökas för 1, 2 eller 3 år. De verksamheter som beviljas stöd från Region Stockholms kulturnämnd ska tillsammans omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder. Ett övergripande syfte är att bidra till ökad utveckling, tillgänglighet och delaktighet till konst och kultur för länets invånare. Barn och unga (0-25 år) är en prioriterad målgrupp. 

Vilka kan söka verksamhetsstöd?

Verksamhetsstödet kan sökas av juridiska personer (föreningar, bolag, stiftelser) som har sitt säte och sin huvudsakliga verksamhet i Stockholms län. Stödet kan även sökas av paraply- och intresseorganisationer inom kultur som är specifikt inriktade på Stockholms län. Verksamhetsstödet är till för det fria kulturlivet och kan inte sökas av kommuner och kommunala verksamheter eller enskilda firmor. 
 

Vilken typ av verksamhet kan beviljas stöd?

Kontinuerlig och stabil verksamhet som producerar och/eller förmedlar kultur i länet och drivs i egen regi.

 

Hur bedöms ansökningarna?

Kulturförvaltningen handlägger ansökningarna tillsammans med referensgruppen. Referensgruppens bedömning är rådgivande och beslut tas av kulturnämnden. I bedömningen tas hänsyn till:

 • Konstnärlig kvalitet, med det menas bland annat:
  - Originalitet
  - Hantverksskicklighet
  - Angelägenhet
  - Kontext

 • Regional angelägenhet:
  - Konstnärligt och innehållsmässigt
  - Metodmässigt
  - Spridningsmässigt

Annat som vägs in i bedömningen av ansökan är om verksamheten arbetar med nationella minoriteters kultur, kulturaktiviteter i länets skärgård eller glesbygd och hur projektet/verksamheten arbetar med tillgänglighet för funktionsnedsatta. 

 

Sök Verksamhetsstöd

Så går ansökan till

Observera att firmatecknare ska signera ansökan för att intyga att inlämnade uppgifter är korrekta. Firmatecknares signering ska göras innan sista ansökningsdag. 

 • Ansökan görs via e-tjänsten på kulturförvaltningens webbplats. Ansökan öppnar tre månader innan sista ansökningsdag.

 • Inloggning sker med bank-id. Den person som loggat in ska med samma bank-id godkänna den ifyllda ansökan.

 • Om personen som loggat in även är  firmatecknare räcker det med dennes signering. Annars behöver ansökan skickas vidare till (en eller flera) firmatecknare som med bank-id ska intyga att uppgifterna är korrekta. Firmatecknares namn, personnummer och e-post ska anges i ansökan.

 • Läs villkoren för stödet samt Vanliga frågor och svar innan ansökan. Inga kompletteringar kan göras efter att ansökan har skickats in.


Följande obligatoriska dokument ska bifogas ansökan:
 • Verksamhetsplan för de år som ansökan avser.

 • Balanserad och mer detaljerad budget i svenska kronor för år 1 (2024) av de år som ansökan avser.

 • Verksamhetsberättelse för 2022.

 • Årsredovisning eller årsbokslut för 2022, signerat av styrelsen.

 • Revisionsberättelse för 2022, signerad av revisor.

 • Aktuella stadgar (gäller föreningar och stiftelser).

 • Vid ansökan om 500 000 kr eller mer per år: aktuell miljöplan godkänd av styrelsen. Dessutom ska frågor om miljöarbete besvaras i ansökningsformuläret. Läs mer om kulturnämndens miljökrav här.

 • Vid ansökan om 7 miljoner kronor eller mer per år: kopia på miljöcertifiering enligt ISO14001 eller EMAS.


Alla obligatoriska bilagor krävs för att ansökan ska handläggas.
 

Hur meddelas beslut om avslag eller bifall?

Beslut meddelas via e-post till kontaktperson för ansökan och publiceras på webbsidan Beviljade stöd.

 

Vad händer om stöd beviljas?

Stöd under 500 000 kronor utbetalas i början av februari. Stöd om 500 000 kronor eller mer utbetalas vid två tillfällen; hälften i början av februari och andra hälften när redovisning för föregående år inkommit och godkänts av förvaltningen.

Alla som beviljats stöd ska i sitt kommunikationsmaterial tydligt tala om att verksamheten stöds av Region Stockholm. Skriv i kommunikationsmaterialet: Med stöd av Region Stockholm. Se länk för instruktioner och logotyp.

Verksamhetsstöd 2024 ska redovisas senast den 31 maj 2025

 

Vad gäller vid beviljat flerårigt Verksamhetsstöd?

Organisationer som har beviljats ett flerårigt Verksamhetsstöd behöver inte göra någon ansökan för år 2 och 3. 

För år 2 och 3 ska en uppdaterad Verksamhetsplan med budget för det året skickas till registrator.kultur@regionstockholm.se senast den 1 oktober året innan verksamhetsåret. 

Redovisning sker efter varje verksamhetsår.

 

Redovisa Verksamhetsstöd

Hur går redovisningen till?

Region Stockholms Verksamhetsstöd ska redovisas senast 31 maj året efter verksamhetsåret, via e-tjänsten på kulturförvaltningens webbplats. 

Vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma att återkrävas. Av redovisningen ska klart framgå hur stödet har använts.

För fullständig information se villkor för verksamhetsåret som ska redovisas:
 

Verksamhetsår
Villkor
2024
Villkor Verksamhetsstöd 
2023
PDF icon Villkor Verksamhetsstöd 2023
2022
Villkor Verksamhetsstöd 2022

 


Formuläret för redovisning innehåller bland annat fält för:
 
 • Beskrivning av genomförd verksamhet

 • Hur verksamheten har uppfyllt bedömningskriterierna för konstnärlig kvalitet och regional angelägenhet

 • Ekonomisk redovisning

 • Antal publik/besökare

 • Åldersuppdelad statistik

 • Annan relevant information.
   

Till redovisningen ska även följande dokument gällande verksamhetsåret bifogas i pdf-format:
 

   • Verksamhetsberättelse. 

 • Signerad årsredovisning, upprättad enligt god redovisningssed

 • Signerad revisionsberättelse, för totalt kulturstöd för året (inklusive Projekt- och Scenkonststöd) om 500 000 kr eller mer krävs auktoriserad revisor


Innehållsansvarig: Ann Larsson
Sidan uppdaterad: 2023-12-22

Snart flyttar vi in på regionstockholm.se

Snart kommer kultur.regionstockholm.se flytta till Region Stockholms nya webbplats. Just nu arbetar vi med att föra över vårt innehåll och vill gärna veta vad du tycker.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng